Historie Tatra klubu Brno

Myšlenka založení klubu se zrodila v hlavě pana Ing. Zdeňka Drába a začala nabývat konkrétních podob v roce 1971, kdy se sešli pánové Dráb, Řezníček, Smekal, Jílovský a Novoměstský. Na následujícím obrázku můžete vidět pana Ing. Drába a pana Ing. Řezníčka, dva z těchto "otců zakladatelů":

Pánové Dráb a Řezníček, dva ze zakladatelů klubu.

Tatra klub Brno byl založen 27. listopadu 1972 jako sdružení majitelů a příznivců historických i soudobých automobilů značky Tatra. Náplní byly společné akce, mající za cíl zábavu i poučení členů klubu i jejich rodin, vzájemná pomoc nejen technická, podpora při rekonstrukci a údržbě historických vozidel a podobně. Již záhy po založení klubu pořádali členové společné výlety, které si snažili různě zpestřit, například plněním drobných úkolů. Pochopitelně výlety byly koncipovány tak, aby byly atraktivní pro celou rodinu, tedy i pro děti. Už trasa prvního společného výletu brněnského Tatra klubu vedla Moravským krasem, což předznamenalo budoucí tradici slavné a kvalitní soutěže pořádané klubem dodnes. V 70. letech jste mohli za stěračem své tatry, pokud byste ji zaparkovali v Brně, nalézt tento lísteček:

Lísteček, rozdávaný členy klubu v Brně.

V roce 1973 se zástupci Tatra klubu Brno účastní ustavující schůze Tatra veteran car clubu v Kopřivnici, klub se stává značkovým klubem Tatra veteran car clubu, v souvislosti s tím se objevuje nový název: Tatra veteran car club Brno jako 515. základní organizace Svazarmu.

Logo Tatra veteran car clubu.

První soutež pořádaná klubem nesla název "Jízda Moravským krasem" a uskutečnila se v roce 1974 u příležtosti Dne dětí. Start byl pod mostem v brněnských Obřanech, cíl byl u Sloupských jeskyní. Jak už bylo řečeno, soutěž byla pořádána u příležitosti Dne dětí a tak i děti byly v soutěžní posádce důležité - získáním bodů v úkolech koncipovaných právě pro ně (například házení šipek) mohli výrazně ovlivnit umístění své posádky - dětmi nasbírané body neutralizovaly trestné body získané jako penalizace v soutěži. Soutěž "Jízda Moravským krasem" se od té doby konala každé dva roky.

Děti na Jízdě moravským krasem v roce 1976.

Kromě pořádání soutěží a výletů pořádá klub také různé technické besedy, na kterých členové poznávají zajímavé osobnosti z oblasti motoristického sportu i průmyslu.

Po listopadové revoluci se klub vrací k původnímu názvu Tatra klub Brno. Již není jen značkovým klubem, ale sdružuje i majitele a příznivce historických vozidel a vojenské techniky jiných značek.

Zástupci Tatra klubu Brno se též zúčastnili ustavujícího shromáždění Autoklubu ČR v Praze 25. února 1990, Tatra klub Brno je tedy jednou z prvních základních organizací Autoklubu. Je členem Asociace veteran car klubů v AČR.

Od roku 1991 si díky rostoucí popularitě soutěže stále se zvětšující skupina pravidelných účastníků vynutila pořádání soutěžě každý rok, teď už pod názvem "Veteran tour Macocha". Tato soutěž má již dlouhá léta stabilní účast kolem 50-ti posádek. Veteran tour Macocha je bez nadsázky jednou z nejzajímavějších a na myšlení nejnáročnějších soutěží Poháru historických vozidel ČR. Klade velké nároky zejména na navigátora, ten se stává nejdůležitějším členem posádky. Je už tradicí, že platným pomocníkem v posádce jsou děti. Jejich pozorovací talent se dobře uplatní v hledání objektu z fotografií kolem trati. Součástí itineráře bývá kolem 12-ti fotografií objektů, které může posádka vidět na trati, přičemž pohled na fotografii nemusí ve skutečnosti posádka vidět vždy před sebou. Je to dáno tím, že se jede podle různých itinerářů, některé posádky například jedou v protisměru. Soutěž má i společenský rozměr. Setkávají se lidé, kteří si nejen díky společným zájmům mají stále co říci, vznikají nová přátelství.

Členská základna se v průběhu 90. let 20. století stále zvětšuje. Počet členů již v současné době překročil číslo 80. V roce 1999 je vlivem značného přílivu členů orientovaných na historickou bojovou techniku založena Vojensko-historická sekce klubu.

Velkým mezníkem v dějinách Tatra klubu Brno se stal odchod dlouholetého předsedy, jednoho ze zakládajících členů klubu a dobrého ducha všech klubových soutěží a celého veteránského hnutí v kraji vůbec, pana Ing. Mirko Řezníčka. Ing. Řezníček zesnul 8. října 2001. Všichni členové klubu však hodlají zůstat věrni jeho odkazu a tak život v klubu pokračuje, jak by si to pan Ing. Mirko Řezníček jistě přál.

Činnost Tatra klubu Brno se dále rozvíjí se zapojením mladé generace do jeho vedení, která získává potřebné "know-how" od dlouholetých členů klubu a výboru jako je hospodář Ing. Josef Prudký, sportovní komisař doc. Antonín Rek a jednatelka klubu Věra Řezníčková. Právě paní Řezníčková byla díky kontaktům, vybudovaným za desítky let práce v klubu a díky své otevřené a přátelské povaze a zkušenostem pravým pilířem klubu. Její osobnost daleko přesahovala hranice klubu, města či kraje. Klub rozvíjí svoji členskou základnu, spolupráci s ústředím Autoklubu ČR (podílí se i na organizaci akcí v Praze jako jsou oslavy výročí založení autoklubu nebo republiky), spolupráci s Technickým muzeem v Brně a spolupráci s ostatními podobně zaměřenými kluby. Nadále zkvalitňuje své akce (zejména Veteran tour Macocha, která je vyvrcholením klubové sezóny) a zakládá tradici dalších.

Dne 17. 12. 2008 postihla Tatra klub Brno další rána - ve věku 69 let zemřela dlouholetá členka a nenahraditelná jednatelka klubu paní Věra Řezníčková. Zůstává však stále v srdcích všech členů klubu, bez jejího odkazu a práce pro klub zejména po smrti jejího manžela by Tatra klub Brno rozhodně nebyl tím, čím je.