Činnost klubu

Činnost Tatra klubu Brno pokrývá řadu oblastí. Kromě jednorázových akcí existuje několik oblastí, v nichž se členové angažují pravidelně či průběžně. Je to zejména

  • Testování vozidel na historickou původnost – aktivity klubové testační komise a spolupráce s krajskou testační komisí.
  • Vojenskohistorická sekce Tatra klubu Brno – sekce členů klubu zaměřených na vojenská historická vozidla, pořádající akce pro vojenská a terénní vozidla.
  • Spolupráce s Technickým muzeem v Brně – členové klubu tvoří sekci kruhu přátel TM v Brně, podílí se na péči o některé exponáty (např. sbírka nekolejových vozidel MHD).
  • Veteran tour Macocha – kvalitní orientační soutěž pořádaná každoročně klubem.
  • Tatra team turnaj – pravidelné setkávání lidí z různých klubů značky Tatra v ČR a SR se zábavným programem a s akcentem na budování partnerství a rozvíjení spolupráce mezi kluby i jednotlivými členy.